Privacy verklaring e-VA

Jouw privacy is voor e-VA van groot belang. Ik zal dan ook uiterst zorgvuldig met jouw gegevens omgaan, deze op een veilige manier gebruiken en houd mij aan de hierbij geldende wet- en regelgeving zoals de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van jouw persoonsgegevens.

e-VA is een eenmanszaak, met als KVK nummer: 80003796 en is gevestigd in Baarn.
Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@eva-va.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

e-VA verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van mijn diensten en je hebt deze gegevens aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op de website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Er worden geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt.
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@eva-va.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

e-VA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van de nieuwsbrief en/of een mailing

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

– Om diensten bij je af te leveren

– e-VA analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– e-VA verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn  voor de belastingaangifte.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

e-VA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

e-VA deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. e-VA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ik zal je gegevens niet doorverkopen aan derden.

Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en partners.
Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

– Mijn nieuwsbrieven versturen
– Mijn betalingen & incasso’s afhandelen (Knab bank en het boekhoudprogramma Moneybird)
– Mijn webhosting verzorgen (Vimexx)

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mailadres. Als jij een afspraak met mij in wilt plannen verwerk ik ook jouw Skype ID en/of Zoom ID. Met het plaatsen van jouw bericht of het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik 3 maanden na ons laatste contact.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, website, eventuele foto en inhoud van jouw bericht.
Geschreven referenties over mijn diensten bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang.

Cookies, of vergelijkbare technieken

e-VA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, je ervaring te optimaliseren doordat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast zijn er uit commercieel belang cookies die jouw surfgedrag bijhouden (Google Analytics) zodat ik op maat gemaakte content kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door e-VA. Mijn streven is om zo snel mogelijk tot een oplossing met je te komen. Je kunt een verzoek tot correctie, verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@eva-va.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Ik wil je er tevens op wijzen dat je een klacht bij mij kunt indienen. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

e-VA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eva-va.n